Afhold arrangement

Skal du afholde et arrangement? Pr. 1. juli 2020 er der trådt nye regler i kraft. Læs mere her på siden

Hvis du skal afholde et større arrangement i enten Haderslev, Aabenraa eller Tønder kommune skal du sandsynligvis i dialog med Brand & Redning Sønderjylland.

Er arrangementet offentligt tilgængeligt, på et offentligt areal eller berører offentlig vej, skal du altid søge tilladelse via Netforvaltningen for offentlige arrangementer. Du finder linkene herunder. Er det et privat arrangement, anbefaler vi at du kontakter din lokale kommune i god tid og bliver vejledt om hvilke tilladelser der skal søges.

Netforvaltningen i Tønder Kommune
Netforvaltningen i Aabenraa Kommune
Netforvaltningen i Haderslev Kommune

I menuen til venstre kan der søges vejledning i forhold til de enkelte typer af arrangementer. Hjemmesiden omhandler kun arrangementer med opstilling af forsamlingstelte, indretning af campingområder eller salgsområder og højst med en varighed på 6 uger.

Arrangementer med over 750 deltagere
Ved arrangementer til mere end 750 personer skal der tillige udarbejdes en sikkerhedsplan, som skal fremsendes ifm. ansøgning i Netforvaltningen. Sikkerhedsplanen skal opbygges efter politiets  ”Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer o.lign.” og indeholde: 

  • Beskrivelse af arrangementet
  • Risikovurdering
  • Beredskabsplan

Hvor kan jeg læse mere

Reglerne findes i bygningsreglement 2018
De tilhørende vejledninger til bygningsreglement