Festival- og salgsområder

Reglerne for midlertidige festival- og salgsområder er ændret pr. 1. juli 2018. Festival- og salgsområder på over 1000 m2 skal ansøges hos din kommune. Brand & Redning Sønderjylland gennemfører brandsyn i forbindelse med arrangementet.

Du kan se på følgende diagram, hvornår og hvordan der skal søges om tilladelse til festival- og salgsområder. Du kan se diagrammet her

Ansøgning om byggetilladelse (områder med areal over 1000m2):

Som følge af de nye regler skal der søges byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk senest 30 dage før arrangementets afholdelse. Øvrige tilladelser, fx alkoholbevilling fra politiet eller leje af kommunalt areal ved kommunen, skal fortsat søges via netforvaltningen. Brand & Redning Sønderjylland foretager som hidtil brandsyn i forbindelse med arrangementet.

Ansøgning om byggetilladelse skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor festival- og salgsområdet etableres
 • Festival- og salgsområdets areal i m2
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse
 • Ansøgning om byggetilladelse skal vedlægges følgende bilag:
 • Oversigtsplan der viser følgende:
  • Tilkørselsveje til pladsen.
  • Arealer til redning og slukning, herunder friområder.
  • De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og selskabshuse, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder.
  • Depoter for flaskegas (F-gas), der skal navnedes til madlavning eller opvarmning mv.
  • Oplag af diesel til generatorer eller opvarmning mv.
  • Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering. 
 • Detailkort der viser følgende:
  • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering.
  • Brandslukningsmateriel
  • Brandveje og friområder
  • Parkeringsarealer
  • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder
  • Affaldscontainere
  • Depoter for F-gas
  • Skel

Mindre arrangementer (områder under 1000 m2):

Festival- og salgsområder under 1000m2 skal ikke have en byggetilladelse. Festival- og salgsområder skal dog altid placeres, indrettes og bruges på en sådan måde, at en brand kan begrænses til det område, hvor branden er opstået. Spredning af brand og røg til andre områder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. Øvrige tilladelser, fx alkoholbevilling fra politiet eller leje af kommunalt areal ved kommunen, søges via netforvaltningen.

Du kan læse yderligere i vejledningen her

Brandslukningsudstyr

Bemærk at der kan lejes håndildslukkere for en kort periode ved Brand & Redning Sønderjylland.

Arrangementer med over 750 deltagere

Ved større arrangementer til mere end 750 personer skal der tillige udarbejdes en ”Sikkerhedsplan for større arrangementer”, som fremsendes ifm. ansøgning i netforvaltningen. Sikkerhedsplanen skal indeholde følgende: 

 • Risikoanalyse og sikkerhedsvurdering 
 • Organisationsplan med arbejds- og ansvarsområder 
 • Kommunikationsforhold og kommandoveje 
 • Personalets kvalifikationer og opgaver 
 • Information og instruktion til personale 
 • Det præhospitale beredskab 
 • Kommunikation med myndigheder 
 • Information til publikum 
 • Alarmerings- og evakueringsplan 
 • Beskrivelse og oversigtsplan af arrangementspladsen 
 • Beskrivelse og oversigtsplan af området for arrangementet
Sidst opdateret 09.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?