Forsamlingstelt

Reglerne for forsamlingstelte er ændret pr. 1. juli 2018. Opstilling af forsamlingstelte, hvor flere end 150 personer samles, skal enten meddeles til eller ansøges hos din kommune senest 4 uger før brug.

  Du kan se på følgende diagram, hvornår og hvordan der skal søges om tilladelse til opstilling af forsamlingstelte. Du kan se diagrammet her

  Ansøgning om byggetilladelse (ikke-certificerede telte større end 50 m2):

  Der søges via www.bygogmiljoe.dk senest 4 uger før arrangementets afholdelse. Det er kommunernes byggemyndigheder, som sagsbehandler ansøgningen. Øvrige tilladelser, fx alkoholbevilling fra politiet eller leje af kommunalt areal ved kommunen, skal fortsat søges via netforvaltningen.

  Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
  • Adresse, hvor teltet skal opstilles
  • Teltets størrelse i m2
  • Hvor mange personer, der max. skal benytte teltet på samme tid
  • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
  • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse
  •  Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:
  • Statiske beregninger for teltkonstruktionen (dokumentation for konstruktive forhold)
  • Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber
  • Oversigtstegning over teltets placering på matriklen med angivelse af afstande til skel og andre bygninger
  • En drifts, kontrol- og vedligeholdelsesplan bestående af

  Du kan læse yderligere i vejledningen her

  Anmeldelse om opstilling af certificeret telt til mere end 150 personer

  Der anmeldes via kommunernes hjemmesider (se links herunder) senest 4 uger før arrangementets afholdelse.

  Netforvaltningen i Tønder Kommune
  Netforvaltningen i Aabenraa Kommune
  Netforvaltningen i Haderslev Kommune

  Brand & Redning Sønderjylland håndterer på vegne af byggemyndighederne de brandmæssige tilladelser og foretager brandsyn ifm. arrangementet.

  Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

  • Tidsrum for opstilling og arrangement (datoer og klokkeslæt)
  • Adresse, hvor teltet skal opstilles
  • Teltets størrelse i m2
  • Hvor mange personer, der max. skal benytte teltet på samme tid
  • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
  • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse
  • Anmeldelsen skal vedlægges følgende bilag:

  Bilagene kan vedhæftes direkte i ansøgningen på netforvaltningen.

  Du kan læse yderligere i vejledningen her

  Driftsjournal

  Under arrangementer med over 150 deltagere skal den ansvarlige for arrangementet udfylde en driftsjournal. Du kan hente en driftsjournal her

  Brandslukningsudstyr

  Bemærk at der kan lejes håndildslukkere for en kort periode ved Brand & Redning Sønderjylland.

  Arrangementer med over 750 deltagere

  Ved større arrangementer til mere end 750 personer skal der tillige udarbejdes en ”Sikkerhedsplan for større arrangementer”, som fremsendes ifm. ansøgningen. Sikkerhedsplanen skal indeholde følgende: 

  • Risikoanalyse og sikkerhedsvurdering 
  • Organisationsplan med arbejds- og ansvarsområder 
  • Kommunikationsforhold og kommandoveje 
  • Personalets kvalifikationer og opgaver 
  • Information og instruktion til personale 
  • Det præhospitale beredskab 
  • Kommunikation med myndigheder 
  • Information til publikum 
  • Alarmerings- og evakueringsplan 
  • Beskrivelse og oversigtsplan af arrangementspladsen 
  • Beskrivelse og oversigtsplan af området for arrangementet 
  Sidst opdateret 09.04.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?