Midlertidig camping

Reglerne for midlertidige campingområder er ændret pr. 1. juli 2018. Midlertidige campingområder, med flere end 150 overnattende, skal enten meddeles til eller ansøges hos din kommune senest 4 uger før start.

Du kan se på følgende diagram, hvornår og hvordan der skal søges om tilladelse til midlertidige campingområder. Du kan se diagrammet her

Ansøgning om byggetilladelse (areal over 3000m2):

Som følge af de nye regler skal der søges via www.bygogmiljoe.dk senest 30 dage før arrangementets afholdelse. Øvrige tilladelser, fx alkoholbevilling fra politiet eller leje af kommunalt areal ved kommunen, skal fortsat søges via netforvaltningen.  Brand & Redning Sønderjylland foretager brandsyn ifm. arrangementet.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor campingområdet etableres
 • Campingområdets areal i m2 samt indretning
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse
 • Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:
 • Oversigtsplan der viser følgende:
  • Tilkørselsveje til pladsen.
  • Arealer til redning og slukning, herunder friområder.
  • De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og selskabshuse, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder.
  • Depoter for flaskegas (F-gas), der skal navnedes til madlavning eller opvarmning mv.
  • Oplag af diesel til generatorer eller opvarmning mv.
  • Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering. 
 • Detailkort der viser følgende:
  • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering.
  • Brandslukningsmateriel
  • Brandveje og friområder
  • Parkeringsarealer
  • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder
  • Affaldscontainere
  • Depoter for F-gas
  • Skel
 • En drifts, kontrol- og vedligeholdelsesplan bestående af

 

Du kan læse yderligere i vejledningen her

Meddelelse til kommunen (areal mellem 1000-3000 m2)

Der meddeles via kommunernes hjemmesider (se links herunder) senest 30 dage før arrangementets afholdelse.

Netforvaltningen i Tønder Kommune
Netforvaltningen i Aabenraa Kommune
Netforvaltningen i Haderslev Kommune

Brand & Redning Sønderjylland håndterer på vegne af byggemyndighederne de brandmæssige betingelser og foretager brandsyn ifm. arrangementet, når der er flere end 150 overnattende..

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor campingområdet etableres
 • Campingområdets areal i m2 samt indretning
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse
 • Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:
 • Oversigtsplan der viser følgende:
  • Tilkørselsveje til pladsen.
  • Arealer til redning og slukning, herunder friområder.
  • De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og selskabshuse, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder.
  • Depoter for flaskegas (F-gas), der skal navnedes til madlavning eller opvarmning mv.
  • Oplag af diesel til generatorer eller opvarmning mv.
  • Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering. 
 • Detailkort der viser følgende:
  • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering.
  • Brandslukningsmateriel
  • Brandveje og friområder
  • Parkeringsarealer
  • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder
  • Affaldscontainere
  • Depoter for F-gas
  • Skel
 • En drifts, kontrol- og vedligeholdelsesplan bestående af

Du kan læse yderligere i vejledningen her

Mindre arrangementer

Campingområder under 1000m2 skal ikke meddeles eller have en byggetilladelse. Campingområder skal dog altid placeres, indrettes og bruges på en sådan måde, at en brand kan begrænses til det område, hvor branden er opstået. Spredning af brand og røg til andre områder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. Øvrige tilladelser, fx alkoholbevilling fra politiet eller leje af kommunalt areal ved kommunen, søges via netforvaltningen.

Brandslukningsudstyr

Bemærk at der kan lejes håndildslukkere for en kort periode ved Brand & Redning Sønderjylland.

Arrangementer med over 750 deltagere

Ved større arrangementer til mere end 750 personer skal der tillige udarbejdes en ”Sikkerhedsplan for større arrangementer”, som fremsendes ifm. ansøgningen. Sikkerhedsplanen skal indeholde følgende: 

 • Risikoanalyse og sikkerhedsvurdering 
 • Organisationsplan med arbejds- og ansvarsområder 
 • Kommunikationsforhold og kommandoveje 
 • Personalets kvalifikationer og opgaver 
 • Information og instruktion til personale 
 • Det præhospitale beredskab 
 • Kommunikation med myndigheder 
 • Information til publikum 
 • Alarmerings- og evakueringsplan 
 • Beskrivelse og oversigtsplan af arrangementspladsen 
 • Beskrivelse og oversigtsplan af området for arrangementet 
Sidst opdateret 09.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?