Brandsyn

Et brandsyn er med til at mindske risikoen for at brande opstår, breder sig unødigt eller fører til skader på mennesker, ejendom eller naturen.

Skulle der alligevel opstå en brand, kan et brandsyn også have været med til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Det ser vi efter under et brandsyn

Forud for opførelsen af en bygning giver Kommunen en byggetilladelse. Byggetilladelsen indeholder en række vilkår, som bygningen skal efterleve. Ved et brandsyn ser vi efter, at vilkårene for brandsikkerheden overholdes. Eksempelvis om der er blevet bygget om, uden tilladelse. 

I bygninger hvor mange mennesker samles, kontrollerer vi også, at den daglige drift ikke er en hindring for brandsikkerheden. Eksempelvis ved at flugtvejene spærres, så de ikke kan benyttes. 

Det er bygningens ejer og en eventuel driftsansvarlig, som har ansvaret for at kravene overholdes, og at bygningen regelmæssigt får et brandsyn af os. Er du i tvivl om din bygning skal have et brandsyn, er du altid velkommen til at kontakte Brand & Redning Sønderjylland på beredskab@brsj.dk eller 73 76 66 66

Under et brandsyn har vi mulighed for at afgive et påbud, eksempelvis om at rydde flugtvejene. Er der væsentlige problemer, kan vi nedlægge forbud mod at bruge stedet.

Her kommer vi på brandsyn

Ikke alle bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn. Følgende er omfattet af disse regler: 

  • Fredede bygninger
  • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
  • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
  • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer
  • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer
  • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende
  • Butikker til flere end 150 personer
  • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v.

Regler for brandsyn finder du her.