Drift-, kontrol og vedligeholdelse

Pr. 1. januar 2020 er der trådt nye regler i kraft om drift-, kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og bygningsdele.

Reglerne for eksisterende byggeri er skærpede, således at der nu er krav om, at drift-, kontrol og vedligeholdelse af brandforhold i og ved bygninger skal følge bygningsreglementets nye ”DKV-vejledning”.

Hvad er drift-, kontrol og vedligeholdelse

Når en bygning er nybygget, fungerer alt som det skal, men over årene medfører daglig drift og brug, at der opstår slid. Baggrunden for drift-, kontrol og vedligeholdelse af bygninger er, at den brandsikkerhed bygningen er ”født med”, skal opretholdes i hele bygningens levetid.

På undersiderne til denne hjemmeside, kan der læses mere omkring disse 4 emner, ligesom der er skabeloner til instrukser, vedligeholdelse, risikostyring mv.

Intro til den nye ”DKV-vejledning
Den nye DKV-vejledning omhandler alt byggeri. Denne hjemmeside er udarbejdet specifikt med henblik på at informere omkring de nye regler på steder, hvor Brand & Redning Sønderjylland går brandsyn, og derfor kun regler omkring disse steder er behandlet.

Hvilke regler gælder for min bygning?
Har man en bygning, som er godkendt efter bygningsreglement 2018, skal der ifm. byggesagen være godkendt en drift-, kontrol og vedligeholdelsesplan, som opfylder DKV-vejledningens krav, og den skal blot følges.

Har man ingen godkendt DKV-plan, skal både drift af bygningen samt kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og bygningsdele følge den nye ”DKV-vejledning”.

Hvor kan jeg læse mere
Reglerne findes i bygningsreglement 2018, som findes her 
Den tilhørende vejledning findes her