Brandparat

Brandparat er et interaktivt, webbaseret kursus i at forebygge og håndtere brand. Kurset er udviklet for ansatte i regioner og kommuner, men er også tilgængeligt for alle borgere, der ønsker at styrke deres brandsikkerhed.

Brandparat er et e-learning-site, der oprindeligt er udviklet for ansatte i regioner og kommuner. Disse grupper har separat adgang til kurset via et særligt login, men herudover er der også åben adgang for alle borgere, der ønsker at blive bedre til at forebygge og håndtere brand.

Kursets indhold

Kurset er i princippet det samme, hvad enten man tilgår det som ansat via login eller som privatperson. Det er enkelt og overskueligt opbygget omkring tre centrale handleområder:

  • Forebyggelse
  • Slukning
  • Evakuering

Hvert område indeholder videoer og en række eksempler på virkelighedsnære situationer, hvor man som kursist skal træffe nogle valg og svare på spørgsmål. Når man har gennemgået de tre områder, kan kurset afsluttes med en ’brandprøve’, hvor man stilles over for opgaver inden for alle tre områder. Hele kurset inklusive prøve varer omkring 40 minutter. Skulle der være enkelte fejl i prøven, kan man gå tilbage og opfriske sin viden inden for et af de tre områder. Når prøven er bestået, kan der udskrives et diplom.

Brandparat for ansatte i regioner og kommuner

Ansatte i regioner og kommuner har via deres arbejdsplads mulighed for via et særligt login at få adgang til kurset på Brandparat.dk. Målgruppen er dels ansatte og studerende ved sygehuse og psykiatri, dels ansatte inden for plejeområdet, skoler, SFO’er, daginstitutioner, kontormiljøer m.v.

I henhold til reglerne om driftsmæssige foranstaltninger skal personalet mindst én gang om året have en brandinstruktion i bl.a. flugtveje og slukningsudstyr.

Brandparat kan anvendes som støtte til den årlige brandinstruktion.

Brandparat for private borgere

Herudover kan Brandparat tilgås uden brug af login af alle borgere, der ønsker at styrke deres brandsikkerhed. Målet er at skærpe den almene opmærksomhed på brandrisici og højne brandparatheden i borgernes hverdag, hvis uheldet skulle være ude.

Brandparat er udviklet af lærings- og kommunikationsbureauet Assima, oprindeligt som TrygFondens Brandskole i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Beredskabsstyrelsen har siden overtaget ansvaret for driften, stadig i samarbejde med TrygFonden og Foreningen af kommunale Beredskabschefer.

www.brandparat.dk