Sankt Hans

Der skal ikke søges om afbrænding af Sankt Hans bål den 23. juni.

Ifald afbrænding ønskes en anden dato end denne, skal der søges herom hos den aktuelle kommunes miljøafdeling.

  Vis hensyn 

  • Brug kun rent træ. Aldrig trykimprægneret eller malet træ.
  • Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Flyt derfor bålet kort tid før det skal tændes.
  • Vær omhyggelig. Det kan være farligt, hvis bålet vælter, mens den brænder.
  • Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget.
  • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
  • Sørg for at bålet er helt slukket, når du forlader det.  

  Sankthansbål skal være placeret mindst

  • 30 m fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 m fra brændbare markafgrøder.
  • 200 m fra stråtækte huse, brandfarlige oplag og letantændelig bevoksning som fx nåletræer.

   

   

   

   

   

  Sidst opdateret 19.06.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Brand & Redning Sønderjylland Højskolevej 1 6360 Tinglev tlf: 73 76 66 66 cvr.nr.: 35438718 - Ean.nr. 5798005102007 - Reg.nr. 7910 Kto.nr. 1830747