Ukrudtsbrændere

Brand & Redning Sønderjylland oplever ganske ofte store brande, der er udløst af uforsigtig omgang med ukrudtsbrændere. Husk på, at en ukrudtsbrænder blot er en kæmpe tændstik - og du kan komme galt afsted. Du kan forebygge brand udløst af din ukrudtsbrænder, ved at følge disse råd.Sådan undgår du ulykker med ukrudtsbrænderen
Brand & Redning Sønderjylland og Beredskabsstyrelsen giver i fællesskab disse gode råd til sikker og korrekt brug af ukrudtsbrændere: 

Ukrudt skal svitses, ikke brændes
Ukrudtet skal ikke brændes væk – men kun have flammebehandling i meget kort tid.

Når det svitses, ødelægges cellevæggene i bladene, og planten dør i løbet af få dage. Flerårigt ukrudt, græsser og planter med et stort rodnet skal have turen flere gange. Man bør behandle anden gang allerede fire dage efter første behandling. Det er bedst at flammebehandle om foråret og sent om efteråret.

Hav en vandslange eller andet tæt på, som du kan slukke en eventuel brand med
Hurtig indsats begrænser skaderne. Hvis du opdager en brand tidligt kommer du meget langt med en spand vand, en haveslange, pulverslukker eller lign.

Husk god afstand til bygninger, biler og hække
Sørg for god afstand til bunker af tørre blade og andet let antændeligt materiale, eller fjern det først.

Brug ikke brænderen nær bygninger, buske og biler, og lad altid flammen pege væk fra disse genstande. Hold øje med flammen hele tiden og forlad aldrig en tændt brænder. 
Lad ikke børn eller husdyr komme i nærheden af en tændt eller varm brænder.

Tjek efter, at du ikke efterlader gløder, når du er færdig
Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.

Efterlad ikke en varm brænder i nærheden af brandbare ting. Tjek de flammebehandlede områder et par gange, når du er færdig med arbejdet. Brand kan opstå i lang tid efter du har været igang med ukrudtsbrændere. Uforsvarlig omgang med ild kan straffes med bøde efter beredskabsloven. Når du er færdig med at bruge ukrudtsbrænderen, bør du afmontere gasflaske eller gasdåse.

Gå aldrig fra en tændt ukrudtsbrænder
En efterladt ukrudtsbrænder er meget varm. Man kan brænde sig på den. Hvis man puffer til den, kan den komme i kontakt med et antændeligt materiale og starte en brand.

Afmonter gasbeholderen efter brug og gem brænderen væk, så børn ikke får fingre i den
Ved at afmontere regulatoren sikrer du dig mod gaslækage, som kan medføre eksplosion eller brand.

Ukrudtsbrænderen skal være DG-mærket 
Ukrudtsbrændere skal være DG-godkendte og have et DG-mærke, når de forhandles i Danmark. Så hold øje med mærkaterne.

 

Hvis uheldet er ude, ring 1 1 2