ABA Driftsansvarlig

Din institution har netop fået et automatisk brandalarmeringsanlæg. Hvad nu?

Retningslinje 005 fra Dansk Brand og -Sikringsteknisk Institut kræver at  driftsansvarlige for automatiske brandsikringsanlæg gennemgår et tre timers kursus i brandforebyggelse og forebyggelse af blinde alarmer. Du vil på kurset få gennemgået bl.a.

  • Hvorfor skal vi have et automatisk brandsikringsanlæg?
  • Hvorledes fungerer anlæggene?
  • Orienteringsplaner.
  • Driftsinstruks.
  • Alarminstruks.
  • Den driftsansvarliges ansvar og pligter.

Tilmeldinger kan foretages på https://brsj.nemtilmeld.dk/124/