Førstehjælp

Du kan lære at redde liv i de mest kritiske situationer. Du lærer bl.a. hjertemassage og andre livreddende håndgreb, som du skal kunne bruge, når det virkelig gælder.

Uddannelsen kan gennemføres som en funktionsuddannelse eller sammensættes af en grunduddannelse med tilvalgsmoduler. På den måde kan der sammensættes et forløb, der passer netop til dig og din arbejdsplads.

Funktionsuddannelser (samlede forløb):

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor, 480min

Færdselsrelateret førstehjælp unge knallertførere, 480min

Medborgerførstehjælp, 420min

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn, 420min

Førstehjælpere med særligt ansvar, 720min

Basisuddannelser:

Førstehjælp ved hjertestop, 240min

Førstehjælp ved ulykker, 120min

Tilvalgsuddannelser:

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor, 240min

Færdselsrelateret førstehjælp unge knallertførere, 240min

Førstehjælp ved blødninger, 90min

Førstehjælp ved småskader, 60min

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger, 60min

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger, 30min

Førstehjælp og forebyggelse til børn, 150min

Førstehjælp ved sygdomme, 90min

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

 

Du kan bestille et helt hold, hvis du selv har deltagere nok i din afdeling.

Der udstedes uddannelsesbevis godkendt af Dansk Førstehjælpråd.