Om os

Brand & Redning Sønderjylland er et selskab bestående af beredskaberne fra Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner. Vi har i alt 28 frivillige brandværn og 4 falck-stationer, som skal servicere de 3 kommuner ved brand og lignende.

Brand & Redning varetager mange forskellige opgaver, bl.a.: 

  • Brandteknisk byggesagsbehandling
  • Brandsyn af skoler, institutioner, koncert- og forlystelsessteder, brandfarlige virksomheder m.v.
  • Kurser i førstehjælp, elementær brand m.v.
  • Brandslukning, redning, miljø og søredning
  • Forplejning og indkvartering af evakuerede og nødstedte
  • Ansøgning om afholdelse af særlige arrangementer
  • Uddannelse af brandfolk

Du kan finde selskabets vedtægter på dette link og ankestyrelsens godkendelse på dette link:

Beredskabskommissionen har, pr. 1. januar 2017, fastsat serviceniveauet for beredskabet i de tre deltagerkommuner i Den risikobaserede dimensionering.

Imellem Brand & Redning Sønderjylland og de 3 kommuner er der indgået samarbejdsaftaler, som beskriver hvilke opgaver selskabet løser for kommunerne. Samarbejdsaftalerne kan læses her: