Beredskabskommission

I henhold til vedtægterne for Brand & Redning Sønderjylland er der etableret en fælles beredskabskommission.

På denne side kan du se, hvem der sidder i Beredskabskommissionen. Du kan i menuen til venstre se dagsordner og referater fra kommissionens møder m.m.

Beredskabskommissionen er 2022-2025 sammensat således:

Haderslev Kommune

 • Borgmester Mads Skau
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Alex Bødiker
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Vedsted
 • Brandkaptajn Kristian Jochimsen
 • Brandkaptajn Christian Schultz (observatør uden stemmeret)

Tønder Kommune

 • Borgmester Jørgen Popp Petersen
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Erik Kjær
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Frandsen
 • Brandkaptajn Brian Severin
 • Brandkaptajn Kim Clausen (observatør uden stemmeret)

Aabenraa Kommune

 • Borgmester Jan Riber Jakobsen
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Egon Madsen
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Andresen 
 • Brandkaptajn Tommy Riisgaard
 • Brandkaptajn Carsten Andersson (observatør uden stemmeret)

Andre medlemmer

 • Politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands Politi eller dennes stedfortræder
 • Kredsleder Dorte Jensen (observatør uden stemmeret)