Organisation

I Brand & Redning Sønderjylland er vi organiseret ud fra 4 kerneområder understøttet af 2 stabe, som alle, hver for sig og på tværs af hinanden, bidrager til at spille sammen med frivillige, borgere, kommuner, erhvervsliv og foreninger.

Beredskabsdirektør

  • Holger Rostgaard Andersen
    Beredskabsdirektør

    tlf. 2012 2197
    hran@brsj.dk