Organisation

I Brand & Redning Sønderjylland er vi organiseret ud fra fire kerneområder understøttet af to stabe, som alle, hver for sig og på tværs af hinanden, bidrager til at spille sammen med frivillige, borgere, kommuner, erhvervsliv og foreninger.

Beredskabsdirektør

  • Holger Rostgaard Andersen
    Beredskabsdirektør

    tlf. 2012 2197
    hran@brsj.dk